LK Kidz 2018 program

 

TORSDAG 25. januar

18:30-19:00 Innsjekking ved inngangen til pleumsalen (følg skilting)

19:00-21:00

Barna deltar sammen med LK Kidz medarbeidere under deler av lovsangen i hovedsalen, deretter blir det Konsert med gruppen «LIN D» bestående av Dennis, Emmy og Ella Børud-Lindéh (pleumsalen)
  Barna hentes umiddelbart etter at møtet i hovedsalen er slutt.

FREDAG 26. januar

Under sesjonene på dagtid vil lekerommet i hovedsalen være åpent, men da under foreldre/foresattes ansvar.
18:30-19:00 Innsjekking ved inngangen til sal 3 (følg skilting)

19:00-21:00

Barna deltar sammen med LK Kidz medarbeidere under deler av lovsangen i hovedsalen, deretter Barnemøte med Janne & Kåre Skuland (sal 3)
  Barna hentes umiddelbart etter at møtet i hovedsalen er slutt.

LØRDAG 27. januar

10:00-10:30 Innsjekking ved inngangen til sal 3 (følg skilting)
10:30-12:00 Barnemøte med Janne & Kåre Skuland
12:00-13:00 Lunsj
13:00-16:00 Aktiviteter, hobby og spill i sal 3 og i gymsalen
16:00 Foreldre/foresatte henter barna i sal 3
16:45-17:00 Innsjekking ved inngangen til sal 3 før avslutningsmøtet
17:00-19:00 Barna deltar sammen med LK Kidz medarbeidere under deler av lovsangen i hovedsalen, deretter Barnemøte med Janne & Kåre Skuland (sal 3)
  Barna hentes umiddelbart etter at møtet i hovedsalen er slutt.