En ny normal

En ny normal i kirken
Vi ser allerede en ny normal for kirken i tiden vi lever i. Vi ser mennesker kommer til tro, vi ser en ung generasjon som elsker tilbedelse og sin lokale kirke, vi ser en ny normal innen menighetsplanting og misjon, vi ser en ny normal i at ulike generasjoner samarbeider og står sammen om et oppdrag, og vi ser en ny normal i kirkens evne til å kommunisere til sin verden.

Men – en ny normal representerer også en bønn, en visjon og en drøm for fremtiden.

Vår drøm er ikke bare å se noe spektakulært som kom og forsvant igjen, men å se kirken ta nye steg som innebærer permanent forvandling!

LK2018 handler også om hvilke nye normaler Gud har kalt deg til å leve i. Denne konferansen er ikke bare designet for å gi oss en midlertidig følelse eller en forbigående opplevelse, den eksisterer for å introdusere nye rytmer, nye vaner, nye tankeganger og en ny normal for deg, ditt liv og din tjeneste!

Når Gud handler, innsetter Han «en ny normal»
Da Gud sendte sin Sønn Jesus til verden, så var det mer enn bare et sterkt øyeblikk. Det representerte «en ny normal» i Guds frelseshistorie.

Da forhenget i templet revnet under Jesu korsfestelse var det mer enn en midlertidig hendelse – men det introduserte «en ny normal» – der forhenget mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske, mellom det hellige og det ufullkomne, var blitt fjernet. Permanent.

Da den tidlige kirke ble fylt av den Hellige Ånd på pinsefestens dag, var det aldri ment å kun være noe spektakulært som velsignet èn generasjon eller èn enkelt gruppe mennesker – men den Hellige Ånds komme introduserte «en ny normal», der kirken var kalt til å permanent kunne operere i åndskraft og mektige gjerninger.

En ny normal i verden
Det er en ny normal at vi lever i et multikulturelt fellesskap. Det er en ny normal at vi lever i en digital og teknologisk generasjon. For noen er det også en ny normal å leve i terrorfrykt eller andre typer moderne bekymringer. Man kan like eller ikke like det, men det eksisterer nye normaler i vårt samfunn!

Vi tror imidlertid at dette er perfekt timing for kirken å innta sin plass og lyse inn i sin verden med en ny normal fra Guds rike.