City Kidz

Barn er verdifulle, og det ønsker vi at de skal få vite. Hver søndag har vi aktiviteter og gode samlinger for alle barn fra 3 år og oppover. Vi vi snakker om livet, verdier, vennskap og Gud. Vi har et hjerte for at barn skal føle seg sett, elsket og verdifulle.

Alle barn er velkommen, og de voksne kan delta på gudstjenesten i etasjen over.

Barn under 3 år er hjertelig velkommen sammen med en forelder.